ΤΕΒΑ

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, διανομή τροφίμων καθώς και Βασικής Υλικής Συνδρομής. Στηρίζει επίσης Συνοδευτικά Μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

teva 1 teva 2

Αρμόδιος φορέας: (ΕΙΕΑΔ)

 

Κοινωνική Σύμπραξη Μεσσηνίας

Η Κοινωνική Σύμπραξη Μεσσηνίας με Συντονιστή Εταίρο την Περιφέρεια Πελοποννήσου/Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας υποστηρίζει 3501 ωφελούμενους και τις οικογένειες τους,  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ««Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020». Οι δράσεις που υλοποιούνται αφορούν:

Περισσότερα...

Κοινωνική Σύμπραξη Λακωνίας

Η Κοινωνική Σύμπραξη Λακωνίας με Συντονιστή Εταίρο την Περιφέρεια Πελοποννήσου/Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας υποστηρίζει 1429 ωφελούμενους και τις οικογένειες τους,  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ««Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020». Οι δράσεις που υλοποιούνται αφορούν:

Περισσότερα...

Κοινωνική Σύμπραξη Αργολίδας

Η Κοινωνική Σύμπραξη Αργολίδας με Συντονιστή Εταίρο την Περιφέρεια Πελοποννήσου/Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας υποστηρίζει 1345 ωφελούμενους και τις οικογένειες τους,  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ««Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020». Οι δράσεις που υλοποιούνται αφορούν:

Περισσότερα...

Παράταση υποβολών

 Έως τις 26 Αυγούστου δίνεται  παράταση για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους άπορους, όπως ενημέρωσε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Περισσότερα...

Υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα

Ο χρόνος υποβολής Αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I) από μέρους των δυνητικά ωφελουμένων ορίζεται από 15 Ιουλίου 2015 έως 5 Αυγούστου 2015.

Ακολουθούν τα έντυπα για κάθε περιοχή αναλυτικά.

Περισσότερα...